Napisz do nas! [email protected]
  • Instagram

    /rafkargumpl

 Jak działa alkomat?

Jak działa alkomat?

Alkomaty to przyrządy wykorzystywane w różnych zawodach do określania zawartości alkoholu we krwi poprzez analizę próbki oddechu pobranej od danej osoby. Najczęstsze zastosowanie alkomatu jest na drogach, gdzie policjanci często używają tego urządzenia do radzenia sobie z incydentami związanymi z jazdą pod wpływem alkoholu.

Chociaż termin alkomat odnosi się do konkretnej marki i modelu urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi, słowo to stało się wspólną nazwą dla każdego urządzenia, które wykonuje tego typu funkcje. Pierwszy alkomat wyprodukowała firma Smith and Wesson, ale dziś na rynku jest kilkadziesiąt różnych modeli. We wszystkich przypadkach, każda forma alkomatu musi spełniać ścisły zestaw standardów, ponieważ wyniki analizy muszą być dokładne, aby były akceptowalne w sądzie.

Zasada działania alkomatu polega na oszacowaniu zawartości alkoholu we krwi na podstawie próbki oddechu pobranej od podejrzanego. Kiedy funkcjonariusz policji zatrzymuje kierowcę, podejrzewając, że może on być nietrzeźwy, nierzadko prosi go o wykonanie tak zwanego testu trzeźwości. Zasadniczo polega to na użyciu ręcznego alkomatu. Sprawdź w tym artykule, jak powinno przebiegać prawidłowe badanie alkomatem.

Kierowca wydycha powietrze do urządzenia, które następnie wykorzystuje technologię elektrochemicznych ogniw paliwowych do identyfikacji pierwiastków znajdujących się w próbce. Niektóre urządzenia wykorzystują również tzw. technologię spektrofotometru na podczerwień, która również pomaga w określeniu obecności i procentowej zawartości alkoholu w próbce. Odczyt, który, jeśli przekracza dopuszczalny limit, skutkuje oskarżeniem kierowcy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Istnieją również modele alkomatów, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Bliscy zdrowiejących alkoholików mogą posiadać alkomat, aby okresowo testować przyjaciela, lub członka rodziny jako środek pomagający osobie pozostać trzeźwym. Należy jednak zauważyć, że wiele z tych mniejszych urządzeń nie ma takiego samego poziomu dokładności jak modele alkomatów używanych przez organy ścigania.